05.11.2009 г.

СРЕЩУ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА И ЗА.....

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
ДО
 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р. БЪЛГАРИЯ
 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ
 
Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 
Г-ЖА ВАЛЯ СИМЕОНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 
Г-ЖА НАДЯ ШАБАНИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД 
 
EВРОКОМИСАРЯТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
 
БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
 
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОБОСОБЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 
Ние, организации на семейства на деца с увреждания от цялата страна, настояваме да се отмени специалният статут “Национално представена организация на / за хора с увреждания”, който се дава на определени български НПО, с които властта общува по проблемите на хората с увреждания, и които същевременно се издържат със средства от държавния бюджет.
Независимо, че принципните позиции, които отстояваме, са сходни (интеграция и равноправие на хората с увреждания), в конкретните мерки и предложения нашите позиции се разминават с Национално представените организации. Ние вярваме, че проблемите на хората с увреждания не могат да бъдат разрешени без да се разрешат проблемите на децата с увреждания и техните семейства. Конкретните мерки и промени, които подкрепяме, са пряко свързани със спасяването на децата ни днес, в семействата ни. Същите мерки осъществяват и реалната превенция по изоставянето на децата с увреждания в институции, тъй като реална превенция по изоставянето на деца не може да има докато не започнем да работим по основата на проблема, а именно да насочим усилията и ресурсите си главно към проблемите на семейството в риск.
Нашата цел е: Не защита на децата, а защита на семействотона семейната среда, която най-добре действа в полза на детето. Тя винаги е била в основата на всичките ни искания, включително и на поставените от нас на януарските протести на родители на деца с увреждания.
Национално представените организации на хората с увреждания, въпреки че сред тях има родителски организации, не могат да представляват и защитават правата на огромната част от децата и младежите с увреждания, и нас, тяхните родители. Привилегиите на Национално представените организации изземват и нарушават правото на пряк диалог с институционалната власт, което се полага на всеки човек, семейство и организация.
 
Широкодостъпен факт е, че национално представените организации не са независими структури, защото получават годишна издръжка от държавния бюджет, при това без да преминават конкурс или оценка на похарченото в предишната година. В много случаи това са непрофилирани организации с непрозрачно управление, които се занимават с по малко от всичко: социални услуги, застъпничество, лобиране, клубни и спортни дейности и т.н. Някои от тях не са сменяли ръководството си от десетилетия, а осигурената им държавна издръжка гарантира липсата на стимул за новаторство и развитие. Тези организации не могат да бъдат и не са независим глас и защитник на интересите и правата на хората пред властта.
 
Целта и идеята на неправителствените организации е да са независим коректив на институциите, да представляват и защитават правата на обикновените хора. За да е гарантирана тази цел, независимостта на неправителствените организации от държавата е задължително условие, в противен случай се опорочава и обезсмисля цялата идея. В интерес на децата и възрастните с увреждания в България, както и в интерес на властта, е да има пряк диалог между институциите и хората, защото само пряк диалог е в състояние да гарантира адекватността и полезността на политиките към хората, общественият контрол и правилното изразходване на средствата. Широкият диалог между властта и хората също така спомага работата на институциите и им осигурява обществена подкрепа.
При последните няколко правителства само и единствено Националнопредставените организации на и за хората с увреждания провеждаха този диалог. Минималният напредък в ситуацията на хората с увреждания и семействата им недвусмислено показва колко ефективно комуникират тези организации. Факт е, че нито една от тях не желае да рискува държавната си субсидия като ефективно защитава интересите на членовете си.
Финансовият ресурс, с който държавата поддържа тази безсмислена група от организации, трябва да се използва за създаване на истинска приобщаваща политика, регламентирана от Европейския съюз. Недемократично е държавата да поддържа диалог само с предварително подбрани организации, издържани финансово от самата нея, и да отказва контакт с независими НПО. Ние, независими НПО, сме спазили изцяло законодателството на Р. България, и отказваме да бъдем обявявани за нелегитимни и съответно нямащи право на пряк диалог. Считаме, че се нарушават гражданските ни права, дадени ни на първо място от Конституцията на Р. България.
В тази връзка ние настояваме за отмяна на държавно протектираната национална представителност и по-специална легитимност само за определени организации, която нарушава конституционните права на всички останали граждани и организациите им. Отменянето на статута на националнопредставените организации ще даде възможност за РАВНОПОСТАВЕНОСТ на всички организации в този обществен сектор и ще гарантира финансиране и осигуряване на средства за разрешаване на много от проблемите на децата и възрастните с увреждания и семействата им.
 
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС “УСМИХНИ СЕ С МЕН” – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
СДРУЖЕНИЕ “СВЕТИ МИНА” – НА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ, ГР. ДОБРИЧ
“РАВЕН СТАРТ – 2008″ – СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ, ГР. ГАБРОВО
СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА “СВЕТА СОФИЯ – ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ”
СДРУЖЕНИЕ “РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ” – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
“СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН”
“ДОБРОВОЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ” – ДАР
“ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ” – ДБМ

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft