18.12.2014 г.

До народните представители

ОБРЪЩЕНИЕ ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИ

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

ДО:

Председателите на парламентарните групи към 43-ото Народно събрание на Република България

Г-н Цветанов

Председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ

Г-н Кънев, господин Зеленогорски,

Съпредседатели на парламентарната група на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

Г-н Миков

Председател на парламентарната група на „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

Г-н Местан

Председател на парламентарната група на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,

Г-н Танчев

Председател на парламентарната група на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“,

Г-н Симеонов

Председател на парламентарната група на „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“,

Г-н Сидеров

Председател на парламентарната група на „АТАКА“,

Г-н Борисов

Председател на парламентарната група на „АБВ“,

Уважаеми господа народни представители,

Сдружение „Национален алианс Усмихни се с мен – родители и приятели на деца с увреждания“ сме независима неправителствена организация, обединяваща родители и родителски организации на семейства с деца с увреждания от София и страната.

Като родители работещи от години за правата на децата и семействата си, взехме активно участие в работните групи по проекта на Закон за предучилищното и училищното образование.

Обръщаме се към Вас и колегите Ви от парламентарната група, с желанието да получим подкрепа за всички заложени промени по отношение на децата със специални образователни потребности, в проекта за нов Закон.

Това е първият проект на Закон за средното образование, в който нашите деца получиха най-после специалното внимание, което заслужават. Но най-важното, предвижданите мерки гарантират равнопоставеността и достойнството на децата ни, при упражняване правото им на образование.

Отхвърлянето, униженията, „специалната“ сегрегация, оскъдната и неадекватна образователна подкрепа, постигана с хиляди молби и безкрайно чакане, ни съпътстваха през всичките години докато децата ни растяха. Като отговорни родители ние искаме за децата си достоен и пълноценен живот, вярваме че всяко дете притежава способности и потенциал и може да бъде полезно на обществото си.

За пръв път в този проект на Закон се признава правото на приобщаващо образование, като право. За пръв път се предвижда средствата за специална подкрепа, отделяни от държавния бюджет, да следват децата ни, а не „специални“ областни структури и администрация. Децата ни нямат нужда от „специални“ структури и бюрокрация, а като всички останали деца с усмивка да влезнат в детската градина и училището, които сме избрали за тях. Не, защото са единствените, в които са ни приели, а защото там са приятелите им, защото са ни близки и удобни, защото е крайно време и ние да имаме право на свободен избор на градина и училище.

Крайно време е принципът „парите следват детето“ най-накрая да се приложи и по отношение на децата със специални образователни потребности, за да ни се гарантира на практика, не само на хартия, равния достъп до свободно избраното училище, без да ни се налага да се молим и преследваме подкрепящите педагози и специалисти по областни и регионални учреждения.

Уважаеми господа народни представители,

искрено се надяваме на Вашата подкрепа и разбиране!

 

 

С уважение: „Национален алианс Усмихни се с мен“                                  15.12.2014 год.

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft