23.11.2011 г.

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОВЕРКИ

НАСТОЯВАНЕ КЪМ НАЙДЕНОВ

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР НАЙДЕНОВ,

Във връзка с направените проверки от БАБХ, в цялата страна, по наредба № 9 на МЗХ, за специфичните изисквания към без­опасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата, и с изнесените резултати от проверките, бихме искали да се запознаем с резултатите от извършените проверки, конкретно в детските ясли и детските кухни. Тъй като изнесените данни за резултатите, обхващат общо всички детски заведения и училища.
Данните конкретно за детските ясли и кухни ни интересуват, тъй като относно здравословното хранене в тези заведения изисквания няма до момента. А наредба № 9 на МЗХ е първата наредба, която обхваща и тези детски заведения, в които се приготвя и предлага храна за деца от 0 до 3 години. До преди наредбата на МЗХ, единствените изисквания относно храните и храненето за тази възрастова група деца, се отнасяха само до физиологични норми и хигиенни изисквания.
Във връзка и с последно приключилите проверки в страната от РЗИ, по наредба № 6 на МЗ, за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 год., и с изнесените крайно притеснителни резултати до момента, и от проверките на БАБХ и от тези на РЗИ, сме силно обезпокоени относно това с какво качество хранители продукти се приготвя храната на децата в детските ясли и кухни. Още повече, че за тях липсват изисквания за здравословно хранене, поради което и не бяха обхванати от проверките на РЗИ.
Като родителска организация, повдигаме резонния въпрос, какво всъщност се случва в детските заведения за децата от 0 до 3 год., яслите и кухните, какво е качеството на хранителните продукти доставяни в тях, с които всекидневно се хранят огромен брой деца. Освен децата, които посещават яслите на дневна грижа, в по-голямата си част родителите масово ползват услугите на детските кухни. Хранителните продукти, от които се приготвят сутрешното, предиобедното, обедното, следобедното и вечерното хранене, са абсолютно същите, от които се приготвя храната и за децата в детските градини. Изключение правят единствено най-малките деца, които са изцяло на сухо мляко или кърма. Това са твърде малък процент от децата, до към годинка най-много.
Причините до момента да няма изисквания за здравословно хранене за децата от 0 до 3 год., и че вървим отзад напред, от учениците към най-малките,  са съвсем просто обясними. През 2009 год., ние повдигнахме проблемът с училищните бюфети и безобразното предлагане в тях на всички възможни откровено вредни за децата продукти. Покрай бюфетите се повдигна и въпроса за столовото хранене, в училищата. В крайна сметка беше налице наредба № 37 на МЗ, за здравословното хранене на учениците.
Това даде основание на здравното министерство, две години след наредбата за учениците, да излезне със следваща аналогична наредба, но за децата от 3 до 7 год.. Необходими им бяха цели две години, въпреки че разликите между наредбата за учениците и тази за децата в градините, съвсем спокойно може да се послужи за забавната рубрика на някой вестник: „Открий разликите“.
Съдейки по темповете на работа на здравното министерство, предполагаме, че някъде след около две години можем да очакваме да излезнат най-накрая и с наредба за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години.
Нас като родители обаче, това не ни удовлетворява. Аргументите ни са съвсем принципни и обективни. Всеки родител знае, че децата над година и половина, вече ядат заешко, пилешко, телешко, свинско, риба, плодови и зеленчукови пюрета и супи... За щастие, благодарение на Вас и експертите от МЗХ, вече има изисквания поне за качеството на продуктите, с които се приготвя храната за най-малките ни деца. За нас е недопустимо да се съгласим с настояването на експертите от здравното министерство, да отпаднат дори и тези изисквания от подготвяната обща наредба, представяйки ни доста мъгляви аргументи, за изключителната специфичност на храненето на децата от 0 до 3 години. Ние също сме гледали, хранили и готвили на децата си, така че също сме запознати със „специфичността“ на хрененето им. На всички ни е ясна истинската причина за настояването от страна на МЗ, а именно липсата на готови и разписани изисквания към храненето на най-малките. Няма как да се съгласим и изискванията за качеството на хранителните продукти да отпаднат от подготвяната обща наредба, само поради неподготвеността и бавните темпове на работа на експертите по храненето на децата, от МЗ.
Няма как да се съгласим общата наредба, имаща за цел да обедини настоящите три, да не касае по никакъв начин децата от 0 до 3 год., при положение, че няма никакви други нормативни изисквания относно качеството на храните или здравословността на менютата за тези деца.
Съвсем резонно, родителите им ще зададат въпроса: А нашите деца, нямат ли право да се хранят здравословно и с качествени продукти? Как така само децата от 3 до 19 год. ще ядат чисти и качествени храни и ще се хранят здравословно, а децата от 0 до 3 ще се хранят с неизвестни като качество и съдържание хранителни продукти и без здравословни изисквания за менютата им?
С оглед на всичко, молбата ни е, да ни дадете информация, какви са резултатите от проверките на БАБХ, конкретно за детските ясли и кухни. Ако е необходимо да разпоредите нови проверки, фокусирани основно върху тези детски заведения, или при следващи такива те да са приоритетно проверявани. Тъй като наредбата на МЗХ е единствената, която към момента обхваща и децата от 0 до 3 год., поставя по-високи изисквания и проявява загриженост и отговорност и към тях.
Предвид всички изнесени резултати от проверките и на БАБХ и последните на РЗИ, имаме сериозни основания да сме обезпокоени, конкретно за децата от 0 до 3 год., на първо място какво е качеството на продуктите, с които се приготвя храната им, както и от факта, че все още за тази възрастова група деца липсват изисквания относно здравословността на менютата им.
В заключение, бихме искали да Ви благодарим и уверим, че много високо оценяваме всичко, което направихте дотук. Съпричастността, личната Ви ангажираност и отговорността, с която защитавате интересите на българските деца ни прави силно впечатление и много ни обнадеждава.  В не малкия ни опит като родителска организация, сме защитавали и защитаваме интересите на децата във всички сфери, здравна, образователна, социална, но за първи път държавен служител, и то на най-висок министерски пост, се ангажира лично с родителска кауза, не като служебно лице, а като обикновен родител и човек, каквито сме всички в крайна сметка.
С уважение:
Teoдора Пиралкова
Председател на УС на „Национален алианс Усмихни се с мен“
Дата: 23.11.2011 год.          
Адрес за обратна връзка: гр. София - 1408, кв. „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137, e-mail: na_usmihnisesmen@abv.bg  , тел: 0888-87-97-98

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft