07.7.2014 г.

Клисарова лъже!

Просветната министърка си измисли допитване за единния учебник

 

Образователното ведомство поиска авторските права на издателствата

ЕФРОСИНА КОСТОВА

„Над 9000 учители, родители, ученици и граждани са отговорили  досега на въпросите в открития форум за проект за нов закон за училищното образование, който е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката. Надделява мнението за единен учебник по всеки предмет, основното образование да се завършва след VIII клас, националното външно оценяване да се провежда след VIII клас, а не както е досега след VII клас“.

Това обяви днес министърката на образованието Анелия Клисарова в присъствието на премиера Пламен Орешарски.

Изявлението й силно изненада родители, учители и издатели, тъй като в общественото допитване на просветното министерство няма и следа от въпроси, свързани с "единния учебник" по всеки предмет. 

В запитването са поставени над 20 въпроса, половина от които са по темата за образователните реформи, а останалите определят социалния профил на участниците в анкетата. Въпросите би трябвало да разглеждат най-големите проблеми в българското образование, но варират от чисто административни казуси до поправителните изпити за началните ученици от първи до четвърти клас.

Ето и въпросите, които могат да бъдат видени и на страницата на министерството:

1. Каква да е продължителността на обучението за придобиване на основно и на средно образование и какви етапи следва да се включат в основната и средната степен на образование?

2. Необходимо ли е да бъдат обособени като отделен вид математически училища (по подобие на училищата по културата, по изкуствата и на спортните училища), в които да се извършва обучение в прогимназиалния и в гимназиалния етап и да се осъществява прием на учениците след проверка на математическите им умения?

3. Целесъобразно ли е да бъде въведен разрешителен режим за частните занимални?

4. Какъв да е статутът на ресурсните центрове?

5. Как да се оценяват учениците в класовете от началния етап?

6. Да полагат ли поправителни изпити и да повтарят ли съответния клас учениците от І до ІV клас, които не са постигнали необходимите компетентности, заложени в учебната програма?

7. Необходимо ли е провеждане на национално външно оценяване в края на началния етап на основната степен на образование (ІV клас)?

8. На какъв период да се извършва задължително атестиране на педагогическите кадри, включително и на директорите?

9. Необходимо ли е да бъде установен определен мандат за директорите на образователните институции в системата?

10. Кои от учителските и от възпитателските длъжности НЕ следва да са част от системата за кариерното развитие?

11. Моля, посочете в полето за коментар какви санкции следва да бъдат налагани на учениците като крайна мярка при неизпълнение на задълженията им?

12. Вашата възраст

13. Вашият пол

14. Вашето занятие

15. Вашият социален статус на база доходи?

16. Промените в образованието Ви засягат САМО защото сте родител на дете в предучилищна или училищна възраст?

17. Друго

18. За вас промените в образованието са ...

19. Вашето образование е ...

20. Моля, посочете населеното място, в което живеете.

Според министър Клисарова проблемите с учебната програма се коренят най-вече в съдържанието на учебниците и учебните помагала. Решението според нея е МОН да придобие авторските права върху изданията, вместо издателските къщи, както е досега.

По думите ѝ решението за единен учебник няма да е в разрез със Закона за конкуренцията, тъй като отново ще бъде приложен конкурсният принцип. Избирането на конкурсен прицнип обаче ще даде възможност само на едно издателство да отпечатва учебниците, което всъщност прави по същество характера на проекта монополен.

На сайта на МОН е публикуван и списък с 14 издателства, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за  2014/2015 година, както и 174 одобрени издания с изключение на учебниците за 7-и клас, които според министерството "ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебници след извършени обективно необходими промени на съдържанието и/или графичния дизайн".

Малко след предложението на министър Клисарова, в интервю за "Дарик" бившият образователен министър Веселин Методиев коментира, че ако учебниците се подготвят и отпечатват от Министерството на образованието, ще се отворят огромни корупционни възможности за големи суми.

"Изглежда много ни дойде демокрацията и възможностите за избор започнаха да ни дразнят", каза още Методиев. 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft