КОЙ ЗАЩИТИ 30 КМ. ЗОНА ОКОЛО НАТУРА 2000

ИСТИНАТА ЗА "САГАТА" ПРОТИВ ГМО

Публикувам долната информация и факти, поради една единствена причина. Не бива великодушно да подминаваме непочтенността и некоректността, това са качества, с които не трябва да се примиряваме, колкото и да ни се иска просто да махнем с ръка и да не им обръщаме внимание. На сайта на „Коалиция, за да остане природата“ е публикуван следния текст, без знанието и съгласието на цитираната в него Теодора Пиралкова. Тоест моето.

http://forthenature.org/upload/documents/2010/03/buletin-coalition-12.pdf


„На 18 февруари 2010 г. на третото извънредно заседание на комисията по околната среда и водите бе гласувано да се запази текста от член 80 и 30-километровото отстояние около зоните на Натура 2000 да остане. Предложението направи председателят на народното събрание Цецка Цачева чрез председателя на комисията. Това стана след бурна реакция на недоволство от страна на неправителствените организации, присъстващи на заседанието на комисията, което беше изразено от Теодора Пиралкова от инициативния комитет на гражданите и родителите.“


Що за нахалство и непочтенност е да говориш за трето лице, на което дори не си поискал съгласието, и да обясняваш в публичното пространство чие възмущение и мнение изразявал този човек. С една единствена цел, да изманипулираш истината в своя угода и да се представиш в желаната за пред хората светлина.


Изразих бурно недоволство и огромното си възмущение, но лично своето, а не на представителите на неправителствения сектор, присъстващи в залата. Последните мълчаха, дори когато членовете на Комисията гласуваха намаляването на километрите на буферната зона около Натура 2000, от 30 км. на 14 км.. Бурната ми реакция беше точно, когато водещата на заседанието Цецка Цачева обяви гласуването за приключило и промяната за приета. Реакцията ми на възмущение беше насочено НЕ само към Евдокия Манева, Цецка Цачева и останалите, които отказваха да ни дадат думата, но и срещу всички Зелени партийци и Еко активисти, които послушно мълчаха....., и изобщо нямаха вид на недоволни, както се представят в горния текст. Напротив, тяхни представители предишната вечер тайно се бяха договорили с Евдокия Манева, да се намали буферната зона на 14 км.. Както и преди гласуването на Закона в пленарна зала, постоянно ни убеждаваха, че чл. 79 няма да може да бъде спасен. Всички го бяха отписали..., единствено ние родителите и майките, организирали се в Бг Мама, бяхме категорични, че нито един от двата текста няма да се пипа, и ако е нужно имахме готовност да искаме налагането на Вето от Президента. Със съдействието на адвокат, специалист в сферата, бяхме направили подробен и цялостен анализ на директивите цитирани като аргумент от Евдокия Манева, с аргументи и факти разобличавахме зам. министърката и манипулирането  от нея на цялото общество и на депутатите. Целият документ беше внесен и до Комисията към НС, до премиера и до всички отговорни...


Нито за чл. 79, нито чл. 80, каквото и да било налагаше да бъдат пипани, променяни, премахвани...., най-малкото го изискваше някой от ЕС. Всичко беше МАНИПУЛАЦИЯ.


Ето съвсем малка част от цялото заседание, на чийто цирк и фарс бяхме принудени да сме свидетели, за да защитим земята си. Накрая се оказа, че я защитихме баш тези, дето изобщо не сме никакви Еко активисти, а просто родители и майки, които искахме да опазим България ЧИСТА за децата си.:


Цитат от протокола на заседанието:

"Предложенията на народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев бяха оттеглени, които засягат чл. 80 и сега предлагам на гласуване варианта на нов § 55а, който ще засяга текста на чл. 80 със следната редакция: „§ 55а. Член 80. Министърът на околната среда и водите не може да издава разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми в границите на защитените територии, защитените зони от националната екологична мрежа, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и на отстояния от границите им, не по-малки от два пъти разстоянието, прилагано за биологично земеделие. Това е първото предложение, което беше внесено. Моля, който е съгласен, да гласува.

За – 11 гласа. Против?

Въпрос, Теодора Пиралкова: Какво подкрепяме?

Председател на НС Цецка Цачева: Много Ви моля, спазвайте някакви правила на поведение, има режим на гласуване. Ще ви дадем думата след като приключи гласуването.

Теодора Пиралкова: За какво ми е думата, когато вече ще сте главували и решението ще е факт?!.........

Теодора Пиралкова (Инициативен комитет на родители и граждани): "Искам да получа подробна обосновка и обяснение какви логически факти и аргументи налагат тези 30 километра да се намаляват надолу на 21, на 14. Какво налага това да се случи? Кой го изисква от нас? Не искаме просто да ни се казва „хармонизиране”. Искаме да видим документи, анализи на директиви. Искаме да се цитират точки от тези директиви и да ни се посочи кое точно налага това да се случи. Благодаря."


След това вече беше дадена думата и на други представители на НПО и на граждани... Изказаха се Борислав Сандов, Диди Баев.......

..............


"Цачева. Благодаря на всички изказали се дотук. Правя от името на комисията предложение за текста за член 80 – да остане такъв, какъвто е. След като ние гласувахме вече, че двата члена отпадат, ние вече гласувахме редакцията на § 55, след като той остана, че отпада чл. 79 и тук спряхме с гласуването. Тук следва следващият параграф, който е 55а, който определя текста на чл. 80 от сега действащия закон, който придобива следната редакция.
Георги Божинов: Госпожо председател, стана много дълго. Само процедурно.
Председател Искра Михайлова: Господин Божинов, проследих точно какво сме гласували и какво предстои да гласуваме. Правя предложението, което госпожа Цачева не може да направи, защото не е член на комисията. Аз поемам ангажимента да го направя това предложение пред комисията и ви предлагам текст на § 55а, който третира чл. 80 от сега действащия закон. Текстът е: „Министърът на околната среда и водите не може да издава разрешение за освобождаване на генномодифицирани организми в границите на защитените територии, защитените зони от националната екологична мрежа, по смисъла на Закона за генетичното разнообразие, както и на отстояние от границите им, не по-малко от 30 километра.”

(Ръкопляскания.)
Георги Божинов: По отношение на памука правим ли го 30 километра? Не.
Евдокия Манева: За памука не говорим.
Председател Искра Михайлова: Това е текстът, който внасям като предложение за § 55а, засягащ чл. 80. Моля, който е съгласен с предложения текст, да гласува.

Против? Въздържали се?

(Продължителни ръкопляскания.)"


Само няколко месеца след приемането на Законът от парламента, със запазените в него чл. 79 и особено чл. 80, Бойчо Попов е публикувал следната статия, която прекрасно илюстрира важността на чл. 80 и 30-те км. защитена територия около Натура 2000, а тя беше защитена не от Зелени и Еко партийци и  активисти, а от най-обикновени родители и майки.


Бойчо Попов

Забраната за ГМО се крепи само на един член

Просто и ясно, фактическа забрана за ГМО се крепи само на един-единствен член и текст в Закона - чл. 80. Фактическата забрана на ГМО това са именно 30-те км. буферна зона около Натура 2000. Именно тези 30 км., представители на Зелени партии или незнайно чий "активисти", тайно бяха договорили да паднат на 14 км., 2 по 7 км., зоната около пчелините. 30-те км., които са реалната фактическа забрана на ГМО, бяха защитени от майки и родители, организирали в Инициативен комитет във форум Бг Мама. Това са обикновените хора, родители и майки, които извоюваха фактическата забрана.


Това е ИСТИНАТА. След приемането на Законът, всички ние родители и майки организирали се в Инициативен родителски комитет срещу ГМО, бяхме толкова отвратени от т.нар. "Зелени партии" и Еко и "активисти", че не искахме никога повече по никакъв повод да имаме нещо общо с тях, и да забравим изобщо за съществуването им. В долната статия във в. Сега, доста ясно са описани въпросните "Зелени партии" и "активисти" у нас.

Зелените партии са над зелените проблеми


Най-ценното в цялата кампания, беше сътвореното от децата ни.


Деца и бебета атакуваха премиера заради ГМО

Картички за Бойко Борсов

 

над 2000 картички бяха внесени до Премиера

 

Деца и бебета атакуваха премиера заради ГМО

Децата на майките от форума „Bg-mamma.com“ изпратиха над 2000 картички на премиера с посланието да запази България чиста от ГМО. Майките и малките деца чакаха за среща в студа пред МС над два часа. Много от тях си тръгнаха, преди най-упоритите от тях да стигнат до стаята на началника на кабинета.


След като майки и граждани от форума „Bg-mamma.com" от десетина дни безуспешно се опитваха да си уредят среща с премиера Бойко Борисов, в сряда те решиха да опитат без уговорка да му дадат нарисувани от деца картички с мотото „Чиста природа". Те донесоха пред Министерски съвет над 2000 картички от цялата страна, надписани собственоръчно с различни пожелания от децата.
Охраната не ги допусна веднага в сградата и се наложи те да чакат на студа над цели 2 часа. Мнозина си тръгнаха, а само най-упоритите успяха да се доберат до стаята на началника на кабинета на Борисов. Там, в очакване на премиера, бебчетата започнаха да лазят по земята около бюрата в кабинета.
Малко преди три часа майките и децата са били приети от премиера. Пред тях той е обещал в закона да не се променя нищо, освен исканото в писмото от ЕК. И е поискал майките да му го донесат! В него основно се искат две неща - на първо място да се поправят технически грешки и неправилни формулировки заради лош превод. Второто главно искане е да се осигурят две много важни възможности: задължителна консултация с Европейския парламент по отношение на решенията и възможност на Съвета на министрите да приема или отхвърля предложения за одобрения с квалифицирано мнозинство.  Част от посланията са:

САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ПОСЛАНИЯТА НИ:

„Г-н Премиер, Вие можете да спасите вековно селектираните, безценни, български култури, за да не изчезнат безвъзвратно!”

„Г-н Премиер, Вие можете да спасите нашите поля, нашата българска роза, нашите билки, нашите деца!”

„Г-н Премиер, защитете децата ни и бъдещите поколения! Искаме си най-вкусния домат на света, най-вкусната шопска салата.”

„Г-н Премиер, не позволявайте България да се превърне в опитно поле!”

„Г-н Премиер, искаме си 30-те километра буферна зона! Най-хубавите километри на света!”

Майките и децата решиха да сътворят на място пред входа на Министерски съвет най-голямата картичка в България на място, докато чакат Борисов. Те отправиха пожеланието си към премиера да почувства с цялото си същество силата на посланието. В картичките е нарисуван и написан мъдрият изход от проблема ГМО!


Кампанията е организирана от майките като тяхна последна надежда да предпазят България от необратима грешка. „Ние искаме да запазим нашата екологично чиста земя и нашето традиционно земеделие, вкуса и гена на българските сортове. Искаме пред България да останат отворени всички пътища към европейските пазари. Искаме здравето на нашите деца да е в сигурни ръце!", се казва в обръщението им към премиера.

untitled5_400

 

 

РАЗГЛЕДАЙТЕ ГАЛЕРИЯТА С ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ И ПОСЛАНИЯ ДО БОЙКО БОРИСОВ. 

 

Теодора Пиралкова

председател на УС на "Национален алианс Усмихни се с мен"

 

 

Галерия снимки:

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft