КОИ СМЕ НИЕ

„Национален алианс Усмихни се с мен“ сме независима неправителствена организация, родителски алианс обединяващ родители и родителски организации от София и страната, работещи в защита правата и най-добрите интереси на децата и семействата. Представляваме родителски организации и екипи от гр. Габрово, Добрич, Сливен, Ловеч и София. Работим в сътрудничество с много други родителски организации от страната или местната общност, както и с националните и общински власти.

Мисията ни е: Защита и отстояване правата и най-добрите интереси на семействата, родителите и децата във всяка една сфера.
  • Гр. София, „Национален алианс Усмихни се е мен“, п. к. 1408, кв. „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137, e-mail:  na_usmihnisesmen@abv.bg

  • Гр. София, „Родители на деца със синдром на Даун“, п.к. 1408, бул. „П. Ю. Тодоров“, бл. 8, вх. Д, contact@downsyndromebg.com

        САЙТ    Facebook
  • Гр. Добрич, сдружение "Свети Мина", п.к. 9300, ул. "Асен Златаров" 6, sveti_mina@abv.bg

        САЙТ     Facebook
  • Гр. Габрово, сдружение "Равен старт - 2008", ул. "Урожай" 32 А, raven_start2008@abv.bg

        САЙТ    
  • Гр. Сливен – представителен екип на "Алианс Усмихни се с мен", за контакт Радка Сиренкова, ул. "Великокняжевска" 91, radka_sl@abv.bg

         Facebook
  • Гр. Ловеч - представител на "Алианс Усмихни се с мен", Доротея Иванова, кв. "Младост", бл. 324, вх. Г, ап. 13,  doroteia_1973@abv.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
Теодора Пиралкова
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Теодора Пиралкова
Павлина Радкова
Красимира Стоянова – Обретенова
Надежда Василева
Владислава Цолова
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
София - 1408, кв.  „Иван Вазов”, бул. „Витоша” 137тел: 0888-87-97-98
УЧРЕДИТЕЛИ:
1. Павлина Христова Радкова, София
2. Красимира Костадинова Стоянова – Обретенова, Добрич
3. Теодора Ценкова Цанкова – Пиралкова, София
4. Радка Димитрова Сиренкова, Сливен
5. Шенай Мустафа Мустафа, Габрово
6. Тинка Любенова Сапунджиева, Габрово
7. Надежда Колева Василева, София
8. Владислава Цветанова Цолова, София
9. Даниела Недева Пенева, София
10. Диана Костадинова Дойчева, Добрич
11. Николай Василев Титов, Добрич
12. Ангел Дойчев Ангелов, Добрич
13. Йорданка Петрова Ангелова, Добрич
14. Илия Йорданов Илиев, Добрич
15. Д-р Мариана Димитрова Панчева, Добрич
16. Венета Стоянова Русинова, София
17. Милена Траянова Цекова, София
18. Даниела Петрова, Пловдив 

 

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft