08.5.2015 г.

Стратегия Столична община

Стратегия Столична община

Национален алианс "Усмихни се с мен" беше поканен да вземе участие в изготвянето на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за периода 2016 – 2020 година. В съответствие с плана за изготвяне на Стратегията, Алианс "Усмихни се с мен" изпрати своите предложения към стратегическите цели на документа и дейностите за изпълнението им. Можете да ги видите тук: Предложения към Стратегия СО 2016-2020

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft