22.6.2022 г.

КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ДЕЦА

СТАНОВИЩЕ ДО МЗХ

СТАНОВИЩЕ 
на
 
Национален алианс Усмихни се с мен“,
„Национална мрежа за децата“,
“Движение на българските майки”, родители и граждани

ДЕЦАТА НИ ЯДАТ

НАЙ-НИСКОКАЧЕСТВЕНИТЕ

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Ние, гражданските и родителски организации, работещи в защита правата на децата и семействата, се обединяваме зад каузата да се гарантира съдържанието, безопасността и качеството на хранителните продукти в детските заведения и училищата.
Настояваме за национално отговорна политика на държавата за защита здравето на децата и пълноценното им развитие от най-ранна детска възраст.


От години  всички здравни показатели сочат, че здравословното състояние на българските деца се влошава. Факт са рязко снижаваща се възраст на децата, страдащи от затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет и други необичайни за ранната възраст сериозни здравни проблеми. На първо място като причини се изтъкват ниската двигателна и хранителна култура и нездравословното или направо вредно съдържание на всекидневно консумираните от децата храни и напитки.  Основната причина за това състояние на децата е липсата на адекватна държавна политика, чийто първостепенен национален приоритет да са децата, защитата им и гарантирането на пълноценно физическо развитие от най-ранна възраст.
 
Голяма част от деня на децата минава в училище или в детска градина. За много от тях там се случват най-важните хранения през деня – закуската и обяда. С въвеждането от Министерство на образованието на задължителна предучилищна подготовка от петгодишна възраст и безплатна занималня до седми клас проблемът с качеството на храната в детските заведения и училищата става още по-актуален.  Това налага предприемането на отговорни и спешни държавни и общински мерки, които да гарантират  здравословно и безопасно съдържание на хранителните продукти. Отговорността в случая е на държавата и общините, защото ние, родителите, нямаме достъп и възможност да упражняваме пряк контрол върху кухните, столовете и бюфетите в тези обекти.
       Хранителните продукти в училищата и детските градини, на практика са с неизвестно съдържание и качество. Липсват ясни и точни държавни изисквания за съдържанието и качеството на основните продукти: сирене, мляко, месо, хляб, колбаси и т.н. , които да гарантират, че на децата ни се предлага храна, която няма да навреди на здравето и развитието им.
Настояваме в най-кратки срокове да се приеме Наредба  на Министерство на земеделието и храните, която да разпише ясни държавни изисквания към съдържанието на всички хранителни продукти, които влизат в менюто на децата в училищата, детските градини и заведенията за деца. Ние считаме, че при добра воля от страна и на държавата и общините могат да бъдат намерени възможности да бъде покрита разликата в цената между некачествените и качествените продукти, а където това е невъзможно, държавата да поеме финансов ангажимент за осигуряване на достъпа и на най-бедните деца до качествена храна в детските заведения и училищата.
       Настояваме Наредбата на Министерството на земеделието и храните да влезе в сила и да е факт от новата учебна година.

„Национален алианс Усмихни се с мен
«Национална мрежа за децата»
 „Движение на българските майки“

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft