НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 • "ГРАЖДАНИНЪТ" ПЪРВАНОВ07.12.2010 г.

  "ГРАЖДАНИНЪТ" ПЪРВАНОВ ЗАРАДИ "ГРАЖДАНИНЪТ" ПЪРВАНОВ
  40 МЛН. ЛЕВА, ЗА ВРЯКАНЕ ПО МЕДИИТЕ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗА ИЗОЛАЦИЯТА ИМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

  още...
 • КАМПАНИЯТА НА УНИЦЕФ И БТВ28.11.2010 г.

  КАМПАНИЯТА НА УНИЦЕФ И БТВ Цялостната и дългосрочна държавна политика, отнасяща се до децата ни, не е забавен шоу формат в няколко действия.
  Шоу-Моделите на държавните политики са нова мода в българското пространство, и те представляват частични мерки, на парче, които и да искат, н още...
 • ОТВОРЕНО ПИСМО24.9.2010 г.

  ОТВОРЕНО ПИСМО ПО ПОВОД МАНИПУЛАТИВНОСТТА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ КАМПАНИИ „ВЕЛИКОЛЕПНАТА ШЕСТОРКА” И „БАЙЛАНДО” още...
 • ОТВОРЕНО ПИСМО15.11.2010 г.

  ОТВОРЕНО ПИСМО "Шоу-Моделите" на държавните политики са нова мода в българското пространство, и те представляват частични мерки, на парче, които и да искат, няма как да изчерпят цялостните политики, дългосрочни стратегии и мерки.

  Представянето им за Моделът, всъщност още...
 • ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ29.10.2010 г.

  ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ OТНОСНО: Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания, 2010 – 2013 год., приета на 14.07.2010 год. от Министерски съвет.

  България все още не е изпълнила препоръката на Комитета на ООН по правата на детето да създаде единен държавен още...
 • ДО ОМБУДСМАНА04.10.2010 г.

  ДО ОМБУДСМАНА ОТНОСНО: ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА НИ СИСТЕМА още...
 • УНИЦЕФ, ДО ТАНЯ РАДОЧАЙ24.10.2010 г.

  УНИЦЕФ, ДО ТАНЯ РАДОЧАЙ Относно: Писмо на УНИЦЕФ: „Да не противопоставяме болните деца”, написано в отговор на протестното писмо на г-жа Красимира Обретенова още...
 • ДО МОМН ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ22.10.2010 г.

  ДО МОМН ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ОТНОСНО: ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ още...
 • ДО ИГНАТОВ УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ08.10.2010 г.

  ДО ИГНАТОВ УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Благодаря за предоставена от Вас възможност за провеждане на широка обществена дискусия по проекта на Закон за училищното образование. Убедени сме, че единствено държавни политики осъществявани чрез широк и равнопоставен диалог с гражданското общество, бих още...
 • 5 ГОДИШНИТЕ

  5 ГОДИШНИТЕ ОТНОСНО: Въвеждането на задължително обучение за децата от пет годишна възраст. още...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

© 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft