СПОРТНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

СПОРТ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" за 2011/2012 г.

Актуална програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск", както и прилежащите към нея формуляр за кандидатстване и образци.

 

 

 

 

Министерство на физическото възпитание и спорт

Историята на програмата:

През 2009 год. направихме две срещи със зам. министър Ценов, на МФВС. Искането ни беше да се създадат условия и възможности в национален мащаб, децата с увреждания да ползват безплатниуслуги за спортна терапия и рехабилитация, тъй като за тях това не е просто спорт за удоволствие, а изключително важна част от необходимите им рехабилитации, без които децата просто не могат и няма как да им се подобри състоянието.
Оказа се, че единственият възможен начин за това е да се създаде програма за целта, към МФВС, по която министерството да отпусне средства, и спортните клубове и федерации в страната, лицензирани към МФВС за предоставянето на такива услуги за децата, да кандидатсват по нея с проекти. Написахме нещо като чернова на програмата и я пратихме на министър Ценов по мейла. Имахме още една среща с него, и първия път, и на втората среща също, той ни увери, че програма ще има! Със страхотни впечатления сме от него! Много точен, без никакви общи приказки и размотаване, от две думи разбра и действително направи всичко каквото зависи от него.
Искам специално да ви обърна внимание, всеки, който има проблем в това отношение, от всеки край и град на България, на всяка цена пишете до зам. министър Ценов, като си обясните проблема и с молба за съдействие, така че да се направи каквото е нужно в града ви, за да има къде да водите детето си, безплатно, на спортни терапии и рехабилитации.
София 1040, бул. Васил Левски 75, тел. +359 2 930 06 84, 930 06 83, itsenov@youthsport.bg
Програмата беше приета на 23.09. 2010 г., за съжаление не точно във вида, в който ние бяхме предложили и си я представяхме, нейни единствени бенефициенти да са клубове и федерации, които работят с деца с увреждания.
Но нали става дума за пари, как ще изпуснат такава възможност разните му там „презагрижени”за ХУ организации, как ще се дават пари за ХУ, пък те няма да се облажат, нали офиси, нали заплати трябва да плащат. И моментално са се метнали, и предполагам, че заради тяхните циркове, приемането на програмата толкова се е забавило. В крайна сметка са се намърдали, така че и те да могат да са бенефициенти. А децата все пак някак си са вътре и те горките, разглеждани като част от хората с увреждания и като деца в риск...
Но и двете направления по програмата касаят децата с увреждания., така че вижте списъка с одобрените клубове и федерации, населено място, адрес, и се заинтересувайте да запишете децата си. Нямат право да ви откажат. Ако ви кажат, че местата са запълнение вече, поискайте да знаете, колко са включените хора по нея и какви са, колко възратсни, колко деца. Ако клубът е спечелил проект по първото направление на програмата, и има само възратсни хора с увреждания, а на вас откажат включване, питайте, децата не са ли хора с увреждания?!
Поради забавянето на програмата, времето за кандидатстване по нея беше много малко, понеже средствата са за 2010 г.. Ние се опитахме да уведомим колкото се може повече родители и от София и от страната, бързо да говорят с клубовете, в които водят децата си, да кандидатстват, както и звъняхме на де кои се сетим спортни федерации и клубове, които предоставят такива услуги за деца. Не знаем кой какво е направил и направил ли е изобщо нещо, пускаме ви самата
ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК
както и
С П И С Ъ К
на одобрените проекти на спортните организации по Програма
„Спорт за хора с увреждания и деца в риск”
Заповед № РД-09-422/19.11.2010г.
Вижте населените места, вижте клубовете и федерациите, адресите им, и се поинтересувайте да запишете децата си.
Другото важно нещо е, тази програма и догодина ще я има, силно се надявам, то това е хубавото, че се създаде изобщо такава програма, по която и децата и спортни услуги за тях, да са бенефициенти, така че говорете с клубовете, където водите децата, ако не са лицензирани към МФВС, да се лицензират. Ние ще следим и питаме догодина кога пак ще стартира, нека и те следят, и да кандидатстват. Подкрепяща организация може да е всяка родителска организация, нашия алианс също, или която и да е друга. Важното е да се възползвате и да може да получите безплатно услугата.
И другото, каквито и проблеми и нужда от съдействие да имате във връзка със спортните терапии и рехабилитации на децата ви, пишете на зам. министър Ценов!
Пишете и на нас! na_usmihnisesmen@abv.bg
И въпреки всичко, въпреки, че не знаем дали изобщо и колко деца с увреждания ще успеят да се включат по нашата програма, програмата, която искахме за децата, все пак искаме специално да благодарим на зам. министър Ценов, защото той е страхотен. Не успяхме лично на официалното обявяване на програмата, затова тук.

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft