11.1.2011 г.

ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ – ТОВА СА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО ДЪРЖАТ БЪЛГАРИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В БЕДНОСТ И ИЗОЛАЦИЯ

Неправителствени организации на хора с увреждания и организации на родители на деца и младежи с увреждания, които не са национално представителни, но активно работят за промяна на статуквото, организират пресконференция на 12 януари 2010 година от 11.00 часа, в залата на София-прес, ул. Славянска № 29. Организатори и участници са следните неправителствени организации – Национален алианс „Усмихни се с мен”,  Център за независим живот,  фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Достоен живот” – Видин, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Свети Мина” – Добрич, сдружение „Вяра, надежда и любов” – София, сдружение „Различни, но равни” – Пловдив, „Сдружение на родители на деца със синдром на Даун” – София, сдружение Равен старт” – Габрово, родителска група от Казанлък и други. На пресконференцията те ще изразят своето становище по внесения в парламентарната група по труд и социална политика, законопроект за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания.
Мрежата от правозащитни организации в сферата на уврежданията настоява да се приемат само такива промени в ЗИХУ, които ще гарантират, че всеки човек с увреждане ще получи подкрепа за независим живот и социално включване. Тази подкрепа трябва да се основава върху оценка на индивидуалните потребности независимо от решението на ТЕЛК и предоставяне на целеви ресурс, а не на социални помощи.
 
Не по-малко значимо е искането на правозащитниците в областта на уврежданията да се преразгледа финансирането на така наречените национално представителни организации на и за хора увреждания. Досегашните практики на представителство чрез субсидиране показват, че тези организации не подпомагат прехода към нов тип политика в сферата на уврежданията. Напротив, те се оказват сериозно препятствие пред крайно необходимите съществени промени в ЗИХУ, които биха положили началото на нов подход към уврежданията и по-рационално харчене на обществените средства.
Безспорен факт е, че сега действащият ЗИХУ задълбочава бедността, изолацията и зависимостта на хората с увреждания от техните семейства, от социалните институции, от държавата. Наличната информация показва, че парите на данъкоплатците се разхищават без полза и ефект за хората с увреждания. Подобна политика не може да си позволи никоя държава, още по-малко в период на финансова криза. Факт е, че социално включване се прави с пари, но те трябва да бъдат разумно инвестирани, а не популистки прахосвани.

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft