ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВОТО А НЕ ПРИЕМНА ГРИЖА

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВОТО А НЕ ПРИ

ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВОТО А НЕ ПРИЕМНА ГРИЖА

Интервю с Теодора Пиралкова - Алианс "Усмихни се с мен"

 

Проект на нов закон за детето ще бъде представен днес в социалното министерство. Той има амбицията да побере всичко от живота, което въпреки желанието на институциите продължава да не бъде факт. Документът включва всички въпроси, свързани с правата на детето и на всички семейства, които се нуждаят от подкрепа, не само на тези в риск. Проектът цели отговорностите на инстутитуциите да бъдат ясни (като училища, кметства и др). Проектозаконът забранява и деца до 2-годишна възраст да бъдат настанявани в социални домове. Общините също трябва да участват в осъществяването на тази цел. Дали непревителственият сектор оценява текстовете като добри? В предаването "Преди всички" гостува Теодора Пиралкова от "Алианс "Усмихни се с мен" - една от няколкото неправителствени организации, които станаха част от работната група, изработила новия проект.
Пиралкова уточни, че приоритет трябва да е подкрепата за семейството, а не приемната грижа: Още от родилния дом за семействата в риск - риск от изоставяне на детето, риск от обедняване - трябва да има грижа. Грижа за семейството - било със здравни работници, било със социални, с психолог. Например децата, които се раждат с увреждания, се изоставят в повечето случаи не поради бедност, а защото детето е с увреждане. В новия проект се инкриминира съветването на лекарите по въпроса за изоставяне на дете с увреждане. Това са житейски съвети, не са от тяхната компетенция. Лекарите трябва да се ограничат до своите медицински компетенции, каза още Теодора Пиралкова. 
Цялото интервю на Борислава Борисова с Теодора Пиралкова от Алианс "Усмихни се с мен" можете да чуете от звуковия файл. 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft