09.3.2013 г.

Над 20 български и международни НПО заявиха категорична подкрепа

 

Над 20 неправителствени организации, като сред които Български хелзински комитет, Лайънс Куест България, Център за приобщаващо образование, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, Национален алианс „Усмихни се с мен“ и други, основни и средни училища, изразиха подкрепа за Закона за предучилищното и училищното образование и настояха за незабавното му приемане.

ФОНДАЦИЯ "СТЪПКА ЗА НЕВИДИМИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ" – ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Владислава Цолова – председател

invisible.bulgarian.children@gmail.com

web: www.autism-bg.org

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТРАНАТА

Теодора Пиралкова – председател

na_usmihnisesmen@abv.bg

web: www.usmihnisesmen.org

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"

Деян Колев- Председател

www.amalipe.com

e-mail: deyan_kolev@yahoo.com

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ

Красимир Кънев - Председател

www.bghelsinki.org

Email: bhc@bghelsinki.org

„С.Е.Г.А.” - СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Румян Сечков – Съосновател и Директор на С.Е.Г.А.

www.cega.bg

Email: cega@cega.bg

ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Ива Бонева -  директор 

www.cie-bg.eu

СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"- РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, гр. Добрич

Красимира Обретенова – председател

sveti_mina@abv.bg            

http://www.swetimina.hit.bg/index1.html

СДРУЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Валентина Николова - председател   

contact@downsyndromebg.com   

www.downsyndromebg.com

СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН СТАРТ - 2008" – РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР, ГР. ГАБРОВО

Тинка Сапунджиева – председател            

raven_start2008@abv.bg     

http://www.ravenstart.org/

ФОНДАЦИЯ " ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ"

Росица Букова – Изпълнителен директор и член на УС

dvbgm@yahoo.com

www.fdbm.org

ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ”

 

Ирина Юлий Абаджиева-Репуц - Председател

Tел: 0888702911

 

Email: irina@secondaconsult.eu

ФОНДАЦИЯ “ЗЕЛЕНИКА”

Златина Станкова – председател

zlatinastankova21@gmail.com

Асоциация „Интегро”

Лилия Макавеева – Председател

www.integrobg.org

Email: info@integrobg.org

СДРУЖЕНИЕ ,,ЗАЕДНО - РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ

Велислава Младенова – председател

Сдружение „ЛАРГО”

Сашо Ковачев – Представител

www.largo.kn.com

Сдружение „Разнообразни и равни”

Радостин Манов – Председател

http://www.diverseequal.eu

Email: office@diverseequal.eu

Фондация "Здравето на ромите"

Д-р Стефан Панайотов – Председател

www.romanyhealth.hit.bg

Email: mngrf-sl@mbox.digsys.bg

СНЦ „Слънце за всеки”

Юксел Яшаров

СНЦ „Верният Настойник”

Желъо Желев – Председател

www.verniatnastoinik.org

Email: verniatnastoinik@abv.bg

СНЦ "Инициатива за равни възможности"

Даниела Михайлова– Председател

www.equalopportunities.eu

ОУ „Христо Ботев” – село Лопян, обл. София област

Мила Манчева - Директор

Email: ou_hr.botev_lopian@abv.bg

ОУ "Васил Левски" с.Караджово, обл.Пловдив,

Красимира Благоева – Директор

Email: ou_karadjovo@abv.bg

1 ОУ "Н. Първанов" град Лом, област Монтана

Елена Манчева – Учител

Email: school1_lom@mail.bg

Община Приморско област Бургас

Елена Христова - длъжност"Интеграция на малцинствата"

Email: ehristova68@abv.bg

СОУ „Христо Ботев”

Катя Кръстев – Директор

Валентина Паунчева – Главен учител

Email: ou_gylybnik@abv.bg

ОУ „Л. Каравелов” – град Пещера, обл. Пазарджик

Дафинка Самарджиева – помощник директор

Email: karavelov@abv.bg

ОУ "Кл. Охридски" - сeло Алеко Константиново, обл. Пазарджик

Румяна Данчева – Учител

Email: ou_aleko@abv.bg

ОУ „Васил Левски” – село Видраре, обл. София Област

Мая Пенчева – Директор

Email: maya.pencheva@abv.bg

СОУ „Христо Ботев” – град Кочериново

Анна Миладинова – помощник директор

Email: sou_kocherinovo@abv.bg

ОУ "Св.Кл.Охридски"с.Тишевица, обл. Враца

Димитър Костов – Директор

Email: kostov1956@abv.bg

ОУ „Антон Страшимиров”, село Бохот, обл. Плевен

Теменужка Христова – Директор

Email: oubohot@abv.bg

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft