06.4.2015 г.

Консултативен съвет към СО

Национален алианс "Усмихни се с мен" бяхме поканени да участваме в заседанието на Консултативния съвет по образование към Столична община. Заседанието имаше за цел да постави началото на подготовката на Стратегия за развитие на средното образование в Столична община за периода 2016 – 2020 година. На заседанието беше представен и план за изготвяне на Стратегията, предстоящото сформиране на две работни групи в направленията: предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование. Присъстващите бяхме поканени да се включим чрез свои представители в работните групи и да вземем участие в изготвянето на Стратегията. От името на алианс "Усмихни се с мен" участие ще вземат Адриана Добрева и Теодора Пиралкова. В срок до 05.05.2015 година, трябва да изпратим предложения относно:

 

1. Анализ на изпълнение на Стратегия за развитие на средното образование в Столична община /2007-2015 година/ - структура и съдържание;

2. Стратегически приоритети за Стратегия 2016-2020;
3. Mерки и дейности за постигане на основните цели на Стратегията.

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft