03.4.2012 г.

ЗПУО ОТНОСНО ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

ЗПУО ОТНОСНО ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА

Коментар на „Алианс Усмихни се с мен“ относно закриването на Помощните училища в Проекта за предучилищното и училищното образование и спряганите апокалиптични пророчества съпътстващи тази мярка:


Политиките на деинституционализация, т.е. закриването на институционалното държавно отглеждане на деца, е Национална политика, а не само на социалната и здравната сфери. Същата политика в пълна сила се отнася и за институционализираните държавно отглеждани деца в институции към образователната сфера, прикрити зад заглавието „ някакво училище“. Помощните училища, единственото което случват е, сегрегация на деца в най-чист вид, по два дискриминиращи признака, увреждания и принадлежност към малцинства. А помощните училища, които съвмествяват и интернати, освен горното, случват и институционално държавно отглеждане на деца.

Пет години е срокът в ЗПУО, през който трябва да се прекрати първо сегрегацията на децата в ПУ по горните два признака, и второ, да се деинституционализират децата от помощните училища, които съчетават и интернатно отглеждане. Аналогично на случилото се в институциите към социалната и здравната системи по Плана за деинституционализация, по същия начин и тук, за тия 5 год., ще се влезне във всяко едно помощно училище, и ще се направи цялостна оценка и на сградата, местоположение, достъпност, връзка с общността, квалифицираност на екипа педагози и специалисти, качеството на образованието и работата с децата и... Качествена цялостна оценка на потребностите на всяко дете, заедно с родителите му, за да има наистина качествена експертиза за всяко едно дете, къде е най-добре да се обучава, при какъв план и програма и от какви специалисти има нужда. В момента голяма част от децата в тези училища, изобщо нямат никакво място там, там са по принуда от системата, на основание сегрегация по горните два признака.

Помощните училища, в които има потенциал да се превърнат в качествена и полезна за децата услуга в общността, ще бъдат реформирани в Центрове за личностно развитие и подкрепа. Добрите педагози и специалисти, които сега работят в тях, ще продължат да работят в ЦЛРП. Децата, за които качествената образователна оценка на потребностите определя целодневна, полудневна или почасова работа в ЦЛРП, ще продължат да ползват услугата в същата сграда, само че вече ще са ученици на масовото училище, т.е. вече ще имат право и ще получават същото качество образование като децата в масовите училища. Сега в помощните училища учениците не получават и на практика нямат право на същото качество образование, получават друго, различно и по-ниско качество образование, защото такъв е настоящия закон и поднормативната уредба сега. Колко от тях и какви дипломи получават? На каква реализация в крайна сметка имат право и къде? За крайния резултат като образование, който случват в момента помощните училища, след дете влизат 5/7000 лв..

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft