25.5.2010 г.

ДЕЙНОСТ - ЮЛИ 2010 Г.

ДЕЙНОСТ - ЮЛИ 2010 Г.

НАСТОЯЩА ДЕЙНОСТ - 2010 Г.

 

УЧАСТИЯ В РАБОТНИ ГРУПИ:


  • Работна група за изготвяне на Кодекс/Закон за детето и семейството и функционално структурна реформа за изпълнение на нови държавни политики по отношение на децата и семействата

  • Работна група за изготвяне на Концепция за нов Закон за предучилищното и  училищното образование.

Постоянен и непрекъснат диалог и натиск, чрез позиции, писма, становища и срещи с управляващите, във връзка със защитата интересите на децата и предприемането на изцяло нова политика спрямо децата и семействата на България.

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft